CIRDAX SOFTWARE DIGITALE TOOLS

Vastgoed Informatiesysteem

Wij zijn het eerste nationale vastgoed informatie systeem dat het mogelijk maakt om materialen te managen. Dit geldt tijdens iedere stap waarmee een materiaal te maken krijgt in het vastgoed proces. Op basis van feitelijke data en smart technieken kan circulariteit binnen het sloop-, bouw- en beheerproces verankerd worden.

Hierbij ligt de focus op effectief en efficiënt grondstoffengebruik. De software bestaat uit een bundeling van praktisch toepasbare tools. Verder bestaat het uit methodieken die het mogelijk maken om inzicht te krijgen. Ook om het hergebruik van materialen te bevorderen, materialen te verhandelen, te ontwerpen met bestaande materialen, resultaten te analyserenen duurzaamheid meetbaar te maken. Op deze manier geven we niet alleen circulariteit een flinke boost, maar óók de groei en winst van je organisatie.

iOS Inventarisatie app

Het startpunt is altijd een materialen inventarisatie. Vervolges wordt het systeem gevuld met materialen die geschikt zijn voor hoogwaardig hergebruik en verhandeling. Dit doordat deze op een duurzame wijze worden gedemonteerd tijdens sloop, renovatie of herstructurering. De mobiele App (iOS) maakt het heel eenvoudig aanwezige materialen in een gebouw in kaart te brengen, correct te registreren en deze informatie te allen tijde in te zien.

CIRDAX SOFTWARE: MATERIAAL PASPOORTEN

Een materiaal paspoort geeft materialen identiteit. Deze identiteit wordt bepaald door het toekennen van een aantal unieke eigenschappen. Met name: de kwaliteit, kwantiteit, afmeting, kleur, recyclebaarheid en demontabelbaarheid van een materiaal. De tool Materiaal Paspoorten maakt de identificatie en de waardering van materialen op ieder gewenst (vastgoed)niveau inzichtelijk. Dat gebeurd op product-, ruimte- en gebouwniveau.

Deze verzameling van paspoorten geeft bouwwerken meer waarde. Dat komt omdat ze het repareren of terugwinnen van materialen tijdens renovatie respectievelijk sloop eenvoudig maken. Alle materiaal paspoorten zijn volgens NL/SfB standaarden gecodeerd. Tevens worden ze automatisch gegenereerd en opgeslagen in Cirdax, waardoor de informatie altijd beschikbaar en actueel is.

Het genereren van materiaal paspoorten is mogelijk voor zowel bestaande gebouwen als voor nieuwbouw.

CIRDAX SOFTWARE 3D DIGITAL TWIN

Een Digital Twin is een dynamische virtuele 3D weergave van een vastgoedobject. Cirdax creëert met deze complexe digitale modellen een exacte kopie van de werkelijkheid. Hierbij wordt voor zowel alle gebouw- en materialen informatie als gebouw documentatie opgeslagen.

Om het vastgoedobject tot leven te brengen gebruiken we geavanceerde laser technologie die elke ruimte tot in detail vastlegt. De kracht zit uiteindelijk in de koppeling van het levensechte virtueel model met de actuele data die geregistreerd is in Cirdax. Denk bijvoorbeeld aan uitgebreide materiaalpaspoorten, NL-SfB codering, financiële waarde en milieudata. Een Digital Twin maakt zo alle waardevolle informatie over het gebouw en aanwezige materialen op één plek beschikbaar.

Een Digital Twin kan op verschillende wijzen worden ingezet, doordat het hulp biedt bij bouw, sloop, montage, demontage, maar ook het beheren van een gebouw. Door de nauwkeurigheid van een Digital Twin kan de verbinding met Building Information Modeling (BIM) in architectuur, engineering en constructie naadloos worden gemaakt. Bovendien bevordert het creëren van een digitale identiteit optimaal de circulaire transformatie. Hergebruik van materialen kan nu nog eerder en nauwkeuriger gepland worden, lang voordat de fysieke beschikbaarheid een feit is. Als vastgoedeigenaar leer je de prestaties van deze asset beter begrijpen, voorspellen en nieuwe inkomsten te vinden. Daarmee is een Digital Twin een meerwaarde voor de totale levenscyclus van het vastgoed.

CO2 CALCULATOR

Het hergebruik van materialen door middel van circulair bouwen betekent feitelijk dat deze materialen niet opnieuw geproduceerd hoeven te worden. Hergebruik staat daarom tevens voor duurzaamheid van energie. Naast de duurzaamheden in materialen zelf, omdat bij de productie van materialen voor de bouw veel CO2 vrijkomt.

Hoeveel CO2 bespaard wordt door hergebruik van materialen in een gebouw, kan door aan een materialenpaspoort van een gebouw een CO2-balans te koppelen. Daarbij wordt per materiaal opgenomen wat de CO2-impact van de hoeveelheden materiaal is. Een CO2-balans vertelt dus in één overzicht wat hergebruik van materialen maatschappelijk waard is. Informatie wordt weergegeven in bespaarde CO2-uitstoot, alsmede in euro’s door de balans te koppelen met CO2-rechten.

CIRDAX SOFTWARE: BEHEER & ONDERHOUD

Cirdax Software: De module Beheer & Onderhoud brengt je binnen een paar minuten op de hoogte van de status van je vastgoed. Zo is te zien welke contracten bijna verlopen zijn, of hoeveel achterstallig onderhoud er de laatste tijd heeft plaatsgevonden.

In één oogopslag heb je inzicht in alle aspecten die komen kijken bij nieuwbouw, verbouw, aankoop en gebouwinspecties. Bij een jaarlijkse (her)inspectie of correctie weet je wat de huidige staat van je gebouw is en wat je de komende jaren kunt verwachten. Zo heb je altijd en overal de controle en kom je nooit voor verrassingen te staan.

Cirdax maakt alle aspecten inzichtelijk die bij het beheer en onderhoud van een gebouw komen kijken. Denk hierbij aan:

  • Onderhoudsplanning
  • Onderhoudskosten
  • Wettelijke verplichtingen
  • Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen
  • Contracten

De module Beheer & Onderhoud is tevens uitgebreid met NEN 2767, wat inhoudt dat er gemeten wordt volgens een vastgelegde meet- en registratiemethode om de technische staat van gebouwen inzichtelijk te maken. Een groot voordeel hiervan is dat je de gegevens makkelijk kunt uitwisselen.

Aan de hand van de inzichtelijk gemaakte informatie wordt gekeken naar de nodige acties voor de komende jaren. Hieruit wordt een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) gemaakt. In deze planning is te zien welk onderhoud wanneer moet plaatsvinden en wat dit gaat kosten. Door je gebouw goed te onderhouden en acties vooraf in te plannen bespaar je flink op je totale onderhoudsuitgaven. Voordelen van NEN 2767 / Meerjaren onderhoudsplanning (MJOP):

  • Uw eigen NEN-2767 dossier
  • Uw eigen MJOP dossier
  • Direct overzicht van de status van uw gebouw en de acties die in de toekomst genomen moeten worden
  • Kostenbesparing
  • Mogelijkheid om eigen rapportages te maken

PERFORMANCE DASHBOARDS

Cirdax Software: Het Performance Dashboard geeft een visuele weergave van de prestaties van een project, op basis van circulariteit, financiën, CO2 emissies en social return. Deze tool maakt het eenvoudig om resultaten aantoonbaar te maken, te rapporteren en te delen met stakeholders.

CIRDAX SOFTWARE MATERIALEN MARKTPLAATS

Wanneer een pand op korte termijn gesloopt wordt, maakt de online Materialen Marktplaats het mogelijk om vantevoren materialen die hergebruikt kunnen worden te verhandelen. Het is een openbaar portaal dat te vergelijken is met webshops als marktplaats.nl. Vraag en aanbod komen hier samen. Van houten balken tot sanitair en van dakpannen tot brandkasten.

De online marktplaats hanteert een unieke werkwijze. Materialen worden bij verkoop zorgvuldig uit het gebouw gedemonteerd en door de koper worden opgehaald. Wat extra transport en externe opslag overbodig maakt.  Prijs én belasting voor het milieu blijven daardoor zo laag mogelijk. De Materialen Marktplaats maakt circulariteit tastbaar. Het functioneert daardoor niet alleen als verhandelingsplaats die de verkoopratio verhoogt, maar ook als een waardevolle bewustwordingstool.

TARIEVEN

Voor iedere vraag een passende oplossing

Bekijk licenties