CO2 CALCULATOR

Het hergebruik van materialen door middel van circulair bouwen betekent feitelijk dat deze materialen niet opnieuw geproduceerd hoeven te worden. Hergebruik staat daarom tevens voor duurzaamheid van energie, naast de duurzaamheden in materialen zelf, omdat bij de productie van materialen voor de bouw veel CO2 vrijkomt. Hoeveel CO2 bespaard wordt door hergebruik van materialen in een gebouw kan door aan een materialenpaspoort van een gebouw een CO2-balans te koppelen, waarin per materiaal is opgenomen wat de CO2-impact van de hoeveelheden materiaal is. Een CO2-balans vertelt dus in één overzicht wat hergebruik van materialen maatschappelijk waard is in bespaarde CO2-uitstoot, alsmede in euro’s door de balans te koppelen met CO2-rechten.

Inventarisatie app

INVENTARISATIE
APP

MATERIAAL PASPOORTEN

PERFORMANCE DASHBOARD

3D DIGITAL
TWIN

(BIM) DESIGN TOOL

Inventarisatie app

LIFECYCLE MANAGER

BEHEER & ONDERHOUD

MATERIALEN MARKTPLAATS

CO2 BALANS CALCULATOR

SOCIAL RETURN TOOL