CIRDAX INSPECTIES DATA IS KEY

CIRDAX INSPECTIES. DIGITALISEER JE VASTGOED.

Cirdax inspecties: wij genereren met onze software hoge kwaliteit van materialen- en gebouwdata. Decennia lange ervaring in het inspecteren van een groot aantal gebouwen is onze kracht. We weten hierdoor precies hoe we de betrouwbare data uit onze inspecties bruikbaar kunnen maken voor onze opdrachtgevers en partners.

Cirdax is de slimme software tool, die ontwikkeld is als onderdeel van Re Use Materials als hulpmiddel om een circulaire economie te realiseren. Door te achterhalen welke materialen in een gebouw zitten en deze een waarde te geven, kunnen we concreet invulling geven aan effectief en efficiënt grondstoffengebruik.Het resultaat? Een circulair ecosysteem voor materialen.

Gebouw inspecties blijven niet alleen een moment opname. Inspecties als deze zijn 24/7 beschikbaar en kunnen continu worden bijgehouden. Hierdoor kunnen de resultaten uit de inspecties ook gebruikt worden voor het maken milieu bewuste keuzes. Maar ook om gerichter te kunnen werken tijdens de (sloop of renovatie) uitvoering. Alle data wordt opgeslagen in het vastgoedinformatiesysteem van Cirdax. Hierin vind je een volledig overzicht van alle aanwezige materialen in een gebouw. Hier zijn ook de materiaalpaspoorten te downloaden en prestaties te managen via performance dashboards. Verder is het eenvoudig om het CO2 besparingspotentieel van een gebouw te calculeren. De software helpt met het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen en laat vastgoedeigenaren zien hoe ze beter kunnen omgaan met de gebouwen die ze beheren. De levensduur van een gebouw wordt zo aanzienlijk verlengd. Grondstoffenketens worden gesloten en de CO2 footprint verkleind.

ACCURAAT EN OVERZICHTELIJK

KIES JE EIGEN DETAILNIVEAU!

INSPECTIES OP MAAT

CONFORM WET- EN REGELGEVING

Ons softwaresysteem Cirdax maakt het mogelijk om materialen in een gebouw op ieder gewenst niveau in kaart te brengen. Of je nu een hoog detailniveau wenst of liever een globaal overzicht verkrijgt, onze inspecties zijn altijd precies, feitelijk en gericht op het verkrijgen van volledig inzicht in het gebouw.

Uiteraard voeren onze inspecteurs alle inspecties veilig uit, volgens de meest recente wet- en regelgeving.

Cirdax verzorgt inspecties op het gebied materialeninventarisaties (NL/ SfB geclassificeerd), conditiemetingen (NEN 2767), energie labels, CO2 energiebesparing scans, 3D laserscanning etc. Zo helpen we vastgoedeigenaren en -beheerders volledig inzicht te krijgen in de vastgoedportefeuille.