DATA IS KEY

DIGITALISEER JE VASTGOED

Bij inspecties genereren wij met onze intelligente software hoge kwaliteit van materialen- en gebouwdata. Door onze decennia lange ervaring in het inspecteren van een groot scala aan gebouwen, weten we exact hoe we de betrouwbare data uit onze inspecties bruikbaar kunnen maken voor onze opdrachtgevers en partners.

Gebouwinspecties blijven niet enkel een momentopname, maar zijn 24/7 beschikbaar en kunnen continu worden geactualiseerd, waardoor de resultaten uit de inspecties ook gebruikt kunnen worden voor het maken van gefundeerde strategische keuzes of om gerichter te kunnen werken tijdens de (sloop of renovatie) uitvoering. Alle data wordt opgeslagen in het vastgoedinformatiesysteem Cirdax. Hierin vind je een volledig overzicht van alle aanwezige materialen in een gebouw, zijn materiaalpaspoorten te downloaden, prestaties te managen via performance dashboards en is het eenvoudig om het CO2 besparingspotentieel van een gebouw te calculeren. De software helpt met het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen en laat vastgoedeigenaren zien hoe ze beter kunnen omgaan met de gebouwen die ze beheren. De levensduur van een gebouw wordt zo aanzienlijk verlengd, grondstoffenketens worden gesloten en de CO2 footprint verkleind.

ACCURAAT EN OVERZICHTELIJK

KIES JE EIGEN DETAILNIVEAU!

NEEM CONTACT OP

INSPECTIES OP MAAT

CONFORM WET- EN REGELGEVING

Ons softwaresysteem Cirdax maakt het mogelijk om materialen in een gebouw op ieder gewenst detailniveau in kaart te brengen. Of je nu een hoog detailniveau wenst of liever een globaal overzicht creëert, onze inspecties zijn altijd accuraat, feitelijk en gericht op het verkrijgen van volledig inzicht in het gebouw.

Uiteraard voeren onze inspecteurs alle inspecties veilig uit, conform de meest actuele wet- en regelgeving.

Cirdax verzorgt inspecties op het gebied materialeninventarisaties (NL/ SfB geclassificeerd), conditiemetingen (NEN 2767), energie labels, CO2 energiebesparing scans, 3D laserscanning etc. Zo helpen we vastgoedeigenaren en -beheerders volledig inzicht te krijgen in de vastgoedportefeuille.