management & consultancy

Cirdax management en consultancy

Cirdax Management en Consultancy Cirdax faciliteert in de transitie naar circulariteit in alle facetten van het vastgoedproces. Van sloop tot ontwerp, bouw en beheer. Door de effecten meetbaar te maken en tussentijds bij te sturen, streven we naar een optimaal resultaat waar de organisatie in de toekomst op kan uitbouwen. Samen met ons netwerk van betrouwbare partners zoeken wij altijd naar de beste oplossingen en zetten wij continu in op duurzaamheid en innovatie. We dagen onze partners en onszelf voortdurend uit om de vastgoed project zo circulair mogelijk uit te voeren. Hierbij stellen we hoge ambities, met realistische doelen! Dankzij ons softwaresysteem, die door de gehele bouwketen gebruikt wordt, zijn we niet alleen instaat om de duurzame en circulaire resultaten te realiseren maar ook om deze resultaten te valideren.

Onze management en consultancy diensten zijn erop gericht om de opdrachtgever zoveel mogelijk te ondersteunen en ontzorgen. Of het nu een sloop-, renovatie- of transformatieproject betreft, we helpen onze opdrachtgevers het gehele vastgoedproject van A tot Z te managen. Van projectvoorbereiding en het aanbesteden en opstellen van bestekken tot en met het toezicht houden en directie voeren tijdens de uitvoering. We maken hierbij gebruik van een data gedreven aanpak, die het fundament is bij al onze management en consultancy diensten. Deze praktijkgerichte aanpak met concrete circulaire toepassingen zorgt voor een zo effectief en efficiënt mogelijk grondstoffengebruik.

METEN IS WETEN!

WIJ ZORGEN VOOR DE BEWIJSLAST

NEEM CONTACT OP

DIENSTEN

WAT WIJ KUNNEN BETEKENEN

Projectvoorbereiding

 • Bodemonderzoek

 • Ecologisch onderzoek

 • Asbestinventarisatie

 • Vergunningsaanvraag

Inkoop & aanbesteden

 • Bestekken schrijven

 • Aanbestedingen begeleiden

 • Contractvorming

 • Inkoop advies

Uitvoering

 • Directie voeren

 • Toezicht houden

 • Werkplek inspecties

 • Veiligheidscoördinatie