ESSSENTIE VAN ONDERHOUD

Een gebouw ontwerpen en realiseren is 1. Het vervolgens goed onderhouden is belangrijk.
Je wilt dat een gebouw er goed bij staat, huuropbrengst oplevert en dat mensen zich er veilig en prettig in voelen.
D
at vraagt om inzichten en statussen van het gebouw. De bijbehorende vaktermen kunnen voor sommigen onduidelijk zijn.
Gelukkig zijn die voor ons volkomen helder.

GEGEVENS BEHEER

De wijze waarop wij omgaan met bestaand vastgoed symboliseert onze professionaliteit.

Om jouw gebouw en installaties doeltreffend en efficiënt te beheren en de kwaliteit te waarborgen, inspecteren we gestructureerd en borgen we uw gegevens standaard digitaal via ons sofstware systeem Cirdax. De norm NEN 2767, wettelijke regelgeving en onderhoudskosten spelen daarin een belangrijke rol. Wij kijken verder dan de jaarlijkse onderhoudsbeurt waarbij preventief onderhoud de standaard is dmv onze data.Dit kan door sensoren te koppelen aan een integraal softwareplatform. Op deze manier maken we processen makkelijker en beter.

VOORDELEN SLIM ONDERHOUD

De voordelen van slim onderhoud slaan rechtstreeks terug op de gebouweigenaren.
De toekomst draait uit op ‘zelflerende’ en ‘intelligente’ gebouwen die energieverbruik, operationele kosten, ruimtegebruik en menselijk gedrag als het ware absorberen en analyseren. Daarmee wordt uitval van installaties geminimaliseerd,
terwijl het ook voor meer productiviteit,
flexibiliteit en de meest optimale energie-efficiency zorgt
.

AANBESTEDING ONDERHOUD

Wij hebben ruime ervaring met zowel Europese, als niet-Europese aanbestedingen van beheer- en onderhoudscontracten voor bouwkundig en installatietechnisch onderhoud. Wij verzorgen het hele aanbestedingstraject. Dit traject bestaat bijvoorbeeld uit:

  • Selectie deelnemers voor inschrijving
  • Verzorging uitnodiging tot inschrijving
  • Verzorging Nota van Inlichtingen
  • Beoordeling aanbiedingen en verstrekken van gunningadvies
  • Het voeren van contractbesprekingen met maximaal twee contractpartijen samen met de opdrachtgever
  • Ook helpen wij je graag bij het contractbeheer. Volledig of deels – als jij zelf een deel wilt uitvoeren!
Contact Cirdax

Tel: 045 303 0678

E-mai: info@cirdax.com

Gratis CO2 scan aanvragen

Tel: 045 303 0678

E-mail: scan@cirdax.com

Gratis software demo aanvragen

Tel: 045 303 0678

E-mail: demo@cirdax.com

Manager sustainability & circularity
Inventarisatie app

INVENTARISATIE
APP

MATERIAAL PASPOORTEN

PERFORMANCE DASHBOARD

3D DIGITAL
TWIN

(BIM) DESIGN TOOL

Inventarisatie app

LIFECYCLE MANAGER

BEHEER & ONDERHOUD

MATDAQ

CO2 BALANS CALCULATOR

SOCIAL RETURN TOOL