WELKE VRAGEN STEL JE JEZELF?

Hoe weet je wat de Co2 impact is van een nieuw te bouwen gebouw? Hoe weet je wat de Co2 besparing is als je materialen uit sloop hoogwaardig wilt hergebruiken? Waar komen de materialen bij nieuwbouw vandaan ? Wat is de Co2 uitstoot daarvan? Wat is de maatschappelijke prijs ( =de prijs voor de materialen impact inclusief de schade aan het milieu door Co2 uitstoot) die we betalen voor nieuwbouw?

Als je daar antwoord op kan geven
kun je die prijs neerleggen bij de vervuiler!

HOE WERKT DE CO2 CALCULATOR?

Wij kunnen met ons rekenmodel via de Co2 calculator vanuit ons digitale datasystem CIRDAX, exact de Co2- prijs, zowel in tonnen als in euro’s van een gebouw uitrekenen, en deze borgen in de vorm van een Co2 balans van een gebouw. Eventueel op basis van blockchainregistratie en het volgen van accountancy principes. Vervolgens kan deze als bijlage in bestekken/aanbestedingeningezet worden waar bij inschrijving rekening mee gehouden moet worden, zodat in aanbestedingen gerekend wordt met prijzen inclusief de Co2 prijs. Schadelijke materialen hebben als zodanig een hoge prijs en dat kan er toe leiden dat ze buiten de boot vallen omdat ze te duur zijn. Dit betekent dat je op je Co2 impact van een gebouw kan besparen door middel van hoogwaardig hergebruik van materialen bij nieuwbouw in zowel tonnen Co2, als in euro’s. De politiek kan daarmee regels invoeren voor gebouwen, zodat vastgoedeigenaars hun Co2 impact kunnen verlagen. En beloond worden als ze materialen hergebruiken met een CO2-registratie in de Blockchain.

Contact Cirdax

Tel: 045 303 0678

E-mai: info@cirdax.com

Gratis CO2 scan aanvragen

Tel: 045 303 0678

E-mail: scan@cirdax.com

Gratis software demo aanvragen

Tel: 045 303 0678

E-mail: demo@cirdax.com

Expert circulair vastgoed
Inventarisatie app

INVENTARISATIE
APP

MATERIAAL PASPOORTEN

PERFORMANCE DASHBOARD

3D DIGITAL
TWIN

(BIM) DESIGN TOOL

Inventarisatie app

LIFECYCLE MANAGER

BEHEER & ONDERHOUD

MATDAQ

CO2 BALANS CALCULATOR

SOCIAL RETURN TOOL