MATERIALEN PASPOORTEN

Informatie over grondstoffen en producten maakt hergebruik eenvoudiger. Veel grondstoffen zijn verwerkt in producten die langere tijd in gebruik zijn, zoals in gebouwen, machines en auto’s. Deze in producten opgeslagen grondstoffen worden ook wel de voorraden voor toekomstig gebruik genoemd of urban mines.

Om producten en grondstoffen opnieuw te kunnen gebruiken, is het cruciaal dat meer informatie voorhanden is over de kwaliteit van secundaire grondstoffen, tweedehands onderdelen en producten. Goed zicht is nodig op de omvang, de locatie en het tijdstip waarop producten en (secundaire) grondstoffen vrijkomen in de Nederlandse economie teneinde deze nu én in de toekomst hoogwaardig te kunnen benutten. Als bedrijven en overheden meer en betere data hebben over het gebruik van grondstoffen, wordt het eenvoudiger om materialen, onderdelen en producten opnieuw te gebruiken.

Cirdax is de slimme software tool, die ontwikkeld is als onderdeel van Re Use Materials als hulpmiddel om een circulaire economie te realiseren. Door te achterhalen welke materialen in een gebouw zitten en deze een waarde te geven, kunnen we concreet invulling geven aan effectief en efficiënt grondstoffengebruik.Het resultaat? Een circulair ecosysteem voor materialen.

GRONDSTOFFEN INFORMATIE SYSTEEM

Eerste stappen worden momenteel onder verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid gezet om tot een Grondstoffen Informatie Systeem (GRIS) te komen. Maar de ontwikkeling daarvan zal nog geruime tijd vergen. Behalve aan een systeem dat grondstoffenstromen en -voorraden systematisch in kaart brengt, ontbreekt het tot op heden ook aan systematische informatie over de hogere R- circulariteitstrategieën, zoals delen, hergebruik, reparatie en refurbishen.

MATERIALEN DIGITALISEREN

Transformatie van de gebouwde omgeving en de gelijktijdige opbouw van circulair bouwen kan feitelijk alleen goed samen gaan als de bestaande gebouwde omgeving, in het bijzonder dat deel van de gebouwde omgeving dat onderdeel is van een transformatie, van te voren digitaal in kaart is gebracht. In termen van de circulaire economie, indien sprake is van een Twin: Het Twin Data model van een gebouw. Dit Twin Data model is voor de circulaire bouw zowel relevant in de periode dat de materialen uit een gebouw worden gehaald, als in de periode dat deze al in werkelijkheid aanwezig zijn. In het eerste geval vormen de materialen onderdeel van verschillende werkzaamheden, in het laatste geval zijn deze onderdeel van de Urban Mine. Beiden zijn van groot belang voor de realisatie van een circulaire economie en de toepassing binnen de circulaire bouw.

In deze digitalisering speelt de realisatie van een materialenpaspoort van een gebouw een centrale belangrijke rol. Om hergebruik op materiaal-, product-, element- en gebouwniveau binnen gebouwen te bevorderen, zien Verstraeten- Jochemsen het opstellen en toepassen van een paspoort als de noodzakelijke eerste bouwsteen: het fundament. Het paspoort is een digitale registratie van het fysieke object dat documenteert waar een object uit bestaat (zowel kwalitatief als kwantitatief ), hoe het is gebouwd en waar het zich bevindt. Het documenteert het eigenaarschap van het geheel en/of de delen. Met een materialenpaspoort krijgt een volledig gebouw een identiteit. CB23 is bezig met het invoeren van een standaardisatie van het materialenpaspoort voor nieuwe en bestaande gebouwen. Belangrijk is dat partijen die een materialenpaspoort leveren ook de juiste info kunnen geven die nodig is om de correcte CO2 impact te berekenen.

SFB CODERING

Alle materiaal paspoorten uit CIRDAX zijn volgens NL/SfB standaarden gecodeerd en worden automatisch gegenereerd en opgeslagen in Cirdax, waardoor de informatie altijd beschikbaar en actueel is. Het genereren van materiaal paspoorten is mogelijk voor zowel bestaande gebouwen als voor nieuwbouw. Wij brengen daarmee datastromen op gang brengen die de positieve eigenschappen van materialen duiden. Digitale representaties van objecten in de bouw kunnen vergelijken en uitwisselen is essentieel voor een circulaire bouwwereld. Paspoorten moeten dan ook vergelijkbaar en uitwisselbaar zijn.

Contact Cirdax

Tel: 045 303 0678

E-mai: info@cirdax.com

Gratis CO2 scan aanvragen

Tel: 045 303 0678

E-mail: scan@cirdax.com

Gratis software demo aanvragen

Tel: 045 303 0678

E-mail: demo@cirdax.com

Expert circulair vastgoed
Inventarisatie app

INVENTARISATIE
APP

MATERIAAL PASPOORTEN

PERFORMANCE DASHBOARD

3D DIGITAL
TWIN

(BIM) DESIGN TOOL

Inventarisatie app

LIFECYCLE MANAGER

BEHEER & ONDERHOUD

MATDAQ

CO2 BALANS CALCULATOR

SOCIAL RETURN TOOL