VASTGOEDDATA VISUALISEREN

Cirdax wilt BIM s integreren in de bedrijfs- en klantprocessen van vastgoedeigenaren. Ons ultieme einddoel is:

 • ”Actuele vastgoeddata overal en altijd toegankelijk én te visualiseren”
 • Vaak worden er bij opdrachtverstrekkingen van grootschalige
 • renovatie- en onderhouds-projecten
 • BIM-modellen en een BIM-werkwijze verlangd.
 • Dit geldt ook steeds vaker voor nieuwbouw- en ontwikkelprojecten.
 • Ongeacht de contractvorm.
 • BIM-modellen en een BIM-werkwijze verlangd.
 • Dit geldt ook steeds vaker voor nieuwbouw- en ontwikkelprojecten.
 • Ongeacht de contractvorm.

BIM stands for sharing information in an integrated team, in order to provide insights into space, time and costs.
BIM uses this method to create value from the joint effort, input and cooperation of people, procedures and technology.
BIM opens up information so that it is always accessible and can be used in every stage of the project.

 

 

 

NIEUWBOUW EN RENOVATIE

Het BIM model is van toepassing bij een nieuw te ontwikkelen gebouw of een bestaand gebouw, in combinatie met een renovatie-, verbeterings- of onderhoudsproject. Hiermee beogen wij:

 • Voorwaarden te scheppen voor effectieve samenwerking (optimale afstemming, inzicht voor alle betrokkenen, hergebruik data, toetsing bouwregelgeving, generen begrotingsonderdelen);
 • Uniforme werkwijze;
 • Kostenreductie in specifieke fase (fasen: sloop, ontwerp, bouw en beheer & exploitatie);
 • Opbouw gebouwdossier;
 • Borging van vastgoeddata;
 • Ondersteuning van onze bedrijfsprocessen
 • Voorbereiding en uitvoering planmatig onderhoud
 • Vaststelling woningwaardering
 • Vevering plattegronden/modellen t.b.v. verhuur of verkoop
 • Visualisatie van gebouw en werkzaamheden t.b.v. communicatie
Contact Cirdax

Tel: 045 303 0678

E-mai: info@cirdax.com

Gratis CO2 scan aanvragen

Tel: 045 303 0678

E-mail: scan@cirdax.com

Gratis software demo aanvragen

Tel: 045 303 0678

E-mail: demo@cirdax.com

Expert circulair vastgoed
Inventarisatie app

INVENTARISATIE
APP

MATERIAAL PASPOORTEN

PERFORMANCE DASHBOARD

3D DIGITAL
TWIN

(BIM) DESIGN TOOL

Inventarisatie app

LIFECYCLE MANAGER

BEHEER & ONDERHOUD

MATDAQ

CO2 BALANS CALCULATOR

SOCIAL RETURN TOOL