TOON JE RESULTATEN AAN!

Het Performance Dashboard binnen Cirdax is een visuele weergave van de prestaties van het project,
op basis van circulariteit, financiën
en CO2 emissies.
De tool maakt resultaten aantoonbaar en geeftde mogelijkheid deze te rapporteren en te delen met stakeholders.

CIRCULAIRE POTENTIE

Het circulaire dashboard geeft een indicatie
van de wijze van mogelijk hergebruik
en (hoogwaardige/laagwaardige) recycling van de aanwezige materialen, conform het 10R model. De circulaire resultaten van deze inschatting zijn visueel zichtbaar gemaakt in het tabblad ‘Circulaire potentie. De hoeveelheden zijn uitgedrukt in zowel percentages als m3/tonnen.

FINANCIËLE RESTWAARDE

Het financieel dashboard is ontwikkeld om de financiële restwaarde van de aanwezige materialen in kaart te brengen. Deze restwaarde wordt bepaald aan de hand van een aantal factoren, waaronder prijslijsten van (lokale) bewerkers en verwerkers van grondstoffen. Aan de hand van deze prijslijsten kunnen de actuele grondstofwaarden worden bepaald. Deze prijzen worden binnen Cirdax per kwartaal up-to-date gebracht. De waarde van de materialen die aangemerkt staan voor 1-op-1 product hergebruik wordt toegekend aan de hand van historische verkoopcijfers uit het verkoopportaal www.materialenmarktplaats.nl en andere vergelijkbare materialen/grondstoffen verhandelingsplatformen. De waarden van zowel de producten (1-op-1 hergebruik) als grondstoffen (hoogwaardige / laagwaardige recycling of andersoortige verwerking) worden gebundeld en tegen elkaar afgezet in een schematisch overzicht. De waarde per grondstof of product is terug te vinden in de detailview.

CO2 DASHBOARD

Het CO2 dashboard maakt de CO2 impact door producthergebruik inzichtelijk. Materialen die gereed zijn voor hergebruik hoeven niet opnieuw geproduceerd te worden. Bij de productie van een groot aantal materialen voor de bouw van gebouwen komt CO2 vrij. Door hergebruik wordt de CO2-uitstoot die aan de productieprocessen van bouwmaterialen verbonden zijn bespaard. Deze besparing kan van een financiële waarde worden voorzien door de optelsom van alle CO2-besparingen van een gebouw te vermenigvuldigen met de prijs voor verhandelbare emissierechten, zoals deze dagelijkse gepubliceerd wordt, bijvoorbeeld op www.eex.com. Op deze wijze verkrijgen we de CO2-balans van een gebouw. De optelsom van waarde- en CO2-balans geeft de Maatschappelijke Materialen Balans.

In deze database zijn de CO2 waarden gemeten van verschillende grondstoffen. Verder wordt gebruik gemaakt van de Nationale Mileudatabase (NMD). Deze database is gevuld met productkaarten. Een productkaart bevat algemene informatie over het desbetreffende product, zoals naam, levensduur en functionele eenheid. Aanvullend daarop bevat het milieu-informatie die verkregen is uit een levenscyclusanalyse. Naast de circulaire en financiële waarden, kan via de CO2 tool , ook uitgerekend worden hoeveel CO2 bespaard kan worden wanneer de grondstoffen / materialen opnieuw circulair worden ingezet, ten opzichte van de aanschaf van nieuwe grondstoffen / materialen. De impact van deze CO2 besparing worden binnen het CO2 dashboard uitgedrukt in CO2 in ton, CO2 in € en de Maatschappelijke materialenbalans.

Contact Cirdax

Tel: 045 303 0678

E-mai: info@cirdax.com

Gratis CO2 scan aanvragen

Tel: 045 303 0678

E-mail: scan@cirdax.com

Gratis software demo aanvragen

Tel: 045 303 0678

E-mail: demo@cirdax.com

Expert circulair vastgoed
Inventarisatie app

INVENTARISATIE
APP

MATERIAAL PASPOORTEN

PERFORMANCE DASHBOARD

3D DIGITAL
TWIN

(BIM) DESIGN TOOL

Inventarisatie app

LIFECYCLE MANAGER

BEHEER & ONDERHOUD

MATDAQ

CO2 BALANS CALCULATOR

SOCIAL RETURN TOOL