MISSIE

WAAROM WE BESTAAN

Cirdax biedt data gedreven oplossingen en diensten die concreet ingezet kunnen worden voor de transitie naar een circulaire economie, zonder dat dit duurder is of langer duurt dan de traditionele manier. We creëren een register voor bestaand vastgoed, dat opdrachtgevers 24/7 accurate informatie verschaffen hun in staat stelt gefundeerde keuzes te maken voor het behalen van de duurzaamheidsambities.

WASTE?

NO WAY!

VISIE

WAAR WE VOOR STAAN

Wij leveren een optimale bijdrage aan de totstandkoming van een volledig circulaire en CO2 neutrale vastgoedsector, waarin we respectvol omgaan met onze schaarse grondstoffen, zodat deze oneindig beschikbaar blijven voor onze toekomstige generaties.