TWIN DATA MODEL

Transformatie van de gebouwde omgeving en de gelijktijdige opbouw van circulair bouwen kan feitelijk alleen goed samengaan als de bestaande gebouwde omgeving, in het bijzonder dat deel van de gebouwde omgeving dat onderdeel is van een transformatie, van te voren digitaal in kaart is gebracht. In termen van de circulaire economie, indien sprake is van een Twin: Het Twin Data model van een gebouw. Dit Twin Data model is voor de circulaire bouw zowel relevant in de periode dat de materialen uit een gebouw worden gehaald, als in de periode dat deze al in werkelijkheid aanwezig zijn. In het eerste geval vormen de materialen onderdeel van verschillende werkzaamheden, in het laatste geval zijn deze onderdeel van de Urban Mine. Beiden zijn van groot belang voor de realisatie van een circulaire economie en de toepassing binnen de circulaire bouw.

EXACT KOPIE VAN DE WERKELIKHEID!

Een Digital Twin is een dynamische virtuele 3D weergave van een vastgoedobject. Cirdax creëert met deze 3D digitale modellen
een exacte kopie van de werkelijkheid, waarin zowel alle gebouw- en materialen informatie als gebouw documentatie wordt opgeslagen.

We vereenvoudigen daarmee het proces van het definiëren, verzamelen en gebruiken van
technische gegevens om het onderhoud van het gebouw te verbeteren en de kosten te verlagen.

Voorkom hoge innovatiekosten

Als je gaat innoveren, dan wil je op voorhand een totaalbeeld van het complete proces. Vanuit onze ervaring zien we dat veel bedrijven toch eerst enthousiast aan de slag gaan zonder eerst controle en zicht te hebben op het totale proces.

Gecontroleerd innoveren

Door alle onzekerheden op voorhand uit te sluiten voorkom je tijdverspilling en onnodige kosten. Op deze manier heb je altijd inzicht in het totaalbeeld van je innovatieproces. Oftewel: gecontroleerd innoveren.


ACTUELE DATA IN LEVENSECHT MODEL

Om het vastgoedobject optimaal in te zetten, gebruiken we geavanceerde lasertechnologie die elke ruimte tot in detail vastlegt. De kracht zit uiteindelijk in de koppeling van het levensechte virtueel model met de actuele data die geregistreerd is in Cirdax. Data wordt ingevoerd en leiden tot uitgebreide materiaalpaspoorten, NL-SfB codering, financiële waardes en milieudata, zoals CO2 impact berekeningen. Een Digital Twin maakt zo alle waardevolle informatie over het gebouw en aanwezige materialen op één plek snel en duidelijk beschikbaar.

VAN MEERWAARDE IN ELKE FASE

Een Digital Twin kan op verschillende wijzen worden ingezet, doordat het hulp biedt bij bouw, sloop, montage, demontage, maar ook het beheren van een gebouw. Door de nauwkeurigheid van een Digital Twin kan de verbinding met Building Information Modeling (BIM) in architectuur, engineering en constructie naadloos worden gemaakt. Bovendien bevordert het creëren van een digitale identiteit optimaal de circulaire transformatie. Hergebruik van materialen kan nu nog eerder en nauwkeuriger gepland worden, lang voordat de fysieke beschikbaarheid een feit is. Als vastgoedeigenaar leer je de prestaties van deze asset beter begrijpen, voorspellen en nieuwe inkomsten te vinden. Daarmee is een Digital Twin een meerwaarde voor de totale levenscyclus van het vastgoed.

Contact Cirdax

Tel: 045 303 0678

E-mai: info@cirdax.com

Gratis CO2 scan aanvragen

Tel: 045 303 0678

E-mail: scan@cirdax.com

Gratis software demo aanvragen

Tel: 045 303 0678

E-mail: demo@cirdax.com

Manager sustainability & circularity
Inventarisatie app

INVENTARISATIE
APP

MATERIAAL PASPOORTEN

PERFORMANCE DASHBOARD

3D DIGITAL
TWIN

(BIM) DESIGN TOOL

Inventarisatie app

LIFECYCLE MANAGER

BEHEER & ONDERHOUD

MATDAQ

CO2 BALANS CALCULATOR

SOCIAL RETURN TOOL