CO2 BESPARING

Omdat er nu geen aansprakelijkheid gehanteerd wordt op het hoogwaardig hergebruik van materialen hebben we verspilling. De missie van de organisatie richt op Materiaal- en Co2-besparing door hoogwaardig hergebruik van materialen in gebouwen. Dit realiseert zij door de verhandeling van materialen in en uit gebouwen, tijdens en na demontage van een gebouw.

WAAROM DIT CONCEPT?

De inventarisatie van materialen in gebouwen en de ontsluiting van deze inventarisatie in een Materialen Paspoort geeft materialen een identiteit (Materiaal rechten). Aan deze identiteit kan ook informatie worden toegevoegd over de bespaarde Co2, als deze materialen herbruikbaar zijn, en niet opnieuw geproduceerd dienen te worden (alternatieve aanwending).

DIT ZIJN DE VOORDELEN

Om hergebruik van materialen uit de bouw te bevorderen is het belang dat deze Co2-besparing ook geprijsd kan worden, zodat vastgoedeigenaren die hun gebouw beschouwen als een “urban mine” voor alle materialen die door anderen gebruik kunnen worden, ook beloond worden voor de bespaarde Co2 door hergebruik. Het kan er tevens voor zorgen dat prijzen van secundaire materialen in de bouw vergelijkbaar worden met de prijzen van primaire materialen, omdat alle maatschappelijke kosten via verhandelbare Co2-rechten van materialen in de bouw geïntegreerd en internaliseert worden. Op deze wijze kan voor ieder gebouw een Co2 label worden opgesteld en kan ieder gebouw in vergelijking met een ander gebouw een label krijgen in elke regio. Een goed materialenpaspoort is hierbij cruciaal en een belangrijk middel om tot die verhandeling te komen.

MATERIALEN PASPOORTEN

Het vastleggen en registreren van de waarde van het materialenpaspoort in de blockchain zorgt ervoor dat materialen niet alleen een identiteit hebben, maar dat deze materialen ook een zelfstandig eigendomsrecht krijgen. En daardoor gevolgd kunnen worden in de tijd. Dit zorgt er ook voor dat data op verschillende wijze aan elkaar gekoppeld kunnen worden, al naar gelang ieder materiaal ook op een bepaalde wijze voorzien is van metadata. Aan deze informatie wordt het herwaardering potentieel gekoppeld om zo tot een CO2 label voor een gebouw te kunnen komen. Op deze wijze kunnen zowel rechten gekoppeld worden aan ieder materiaal met een materiaalpaspoort, als ook de aansprakelijkheid die iedere eigenaar heeft, om uiteindelijk de materialen ook voor hergebruik te leveren. Omdat het bij een gebouw over grote aantallen materiaalpaspoorten en gekoppelde data gaat zorgt herordening van de vele data ook tot nieuwe producten en diensten voor marktpartijen en eigenaren en beheerders van gebouwen.

 

MATDAQ

Wanneer een pand op korte termijn gesloopt wordt, maakt Matdaq het mogelijk om, al voorafgaand aan sloop, materialen die hergebruikt kunnen worden te verhandelen. Het is een openbaar portaal dat te vergelijken is met webshops als marktplaats.nl, waarbij vraag en aanbod samenkomen. Van houten balken tot sanitair en van dakpannen tot brandkasten. De online marktplaats hanteert een unieke werkwijze: Doordat ruim vooraf al bepaalt is wat verkocht kan worden kunnen de materialen op tijd en op een goede wijze gedemonteerd worden en de factor tijd veel beter op elkaar afgestemd worden. Dit maakt extra transport en externe opslag overbodig, waardoor de prijs én belasting voor het milieu zo laag mogelijk blijft. Matdaq maakt circulariteit tastbaar en functioneert daardoor niet alleen als verhandelingsplaats die de verkoopratio verhoogt, maar ook als een waardevolle bewustwordingstool. Elke organisatie kan hiermee heel snel visueel laten zien wat zijn/haar bijdrage is aan de CO2-reductie.

 

Contact Cirdax

Tel: 045 303 0678

E-mai: info@cirdax.com

Gratis CO2 scan aanvragen

Tel: 045 303 0678

E-mail: scan@cirdax.com

Gratis software demo aanvragen

Tel: 045 303 0678

E-mail: demo@cirdax.com

Manager sustainability & circularity
Inventarisatie app

INVENTARISATIE
APP

MATERIAAL PASPOORTEN

PERFORMANCE DASHBOARD

3D DIGITAL
TWIN

(BIM) DESIGN TOOL

Inventarisatie app

LIFECYCLE MANAGER

BEHEER & ONDERHOUD

MATDAQ

CO2 BALANS CALCULATOR

SOCIAL RETURN TOOL