PLANNING
& LANCERING

Cirdax blijft continu werken aan verbetering van de software en de ontwikkeling van nieuwe tools en methodieken. Veel tools zijn reeds beschikbaar of worden in de nabije toekomst gelanceerd. Grotere uitbreidingen, zoals applicaties waar veel research & development voor nodig is, worden in komende kalenderjaren beschikbaar gemaakt voor gebruikers.

Veilige opslag en uitwisseling van data, toepassing van smart technieken en het zo volledig mogelijk ondersteunen in de transitie naar circulair vastgoed staan daarbij centraal. De planning van verbeteringen en uitbreidingen is opgenomen in deze ontwikkel roadmap.