WIE
ZIJN WIJ?

Materialen Management Software Cirdax is ontwikkeld door Re Use Materials.

Re Use Materials maakt vastgoed circulair. Zij richt zich daarbij op alle fasen van een gebouw: sloop, bouw, renovatie en beheer. Door te achterhalen welke materialen in een gebouw zitten en deze een waarde te geven, kan concreet invulling gegeven worden aan effectief en efficiënt grondstoffengebruik. Het resultaat? Een circulair ecosysteem voor materialen. Future proof en nooit duurder dan traditionele trajecten.

CIRCULAIR
MATERIALEN ECOSYSTEEM

Naast de productontwikkeling ter ondersteuning van de circulaire economie
focust Re Use Materials zich op:

INZICHT

  Uitvoeren
materialeninventarisaties
  360° foto’s & 3D visuals

CONSULTANCY

  Circulariteit, vastgoed breed
  Sociaal maatschappelijk advies
  Financieel advies
  Beleidsmatig advies

MANAGEMENT

  Projectmanagement
  Tendermanagement
  Kostenmanagement

ONZE
PARTNERS.