ONOMKEERBAAR
PROCES.

De wereld staat voor een uitdaging. Onze grondstoffen raken op en dat gebeurt veel sneller dan we denken. Toch wordt maar minder dan 3% van alle sloopmaterialen hoogwaardig hergebruikt binnen de bouw en sloop. Het gros verdwijnt in de verbrandingsoven en zijn we voor altijd kwijt. Een onomkeerbaar proces. Een fundamenteel andere benadering is dus geen kwestie van mogelijke kansen, maar absolute noodzaak.

We moeten bewuster omgaan met onze grondstoffen, zodat deze ook voor onze toekomstige generaties beschikbaar blijven. De omslag naar een circulaire economie is er geen van mooie woorden, maar één van concrete oplossingen. Cirdax biedt deze oplossingen.

We hebben een extra aarde nodig als we doorgaan met in dit tempo de schaarse grondstoffen uit de bodem te halen.
– Oud staatssecretaris Sharon Dijksma

MATERIALEN
MANAGEMENT SYSTEEM

Cirdax is het eerste nationale materialen management systeem dat het mogelijk maakt om materialen te managen tijdens iedere stap waarmee een materiaal te maken krijgt in het vastgoedproces. Op basis van feitelijke data en smart technieken kan circulariteit binnen het sloop-, bouw- en beheerproces verankerd worden, waarbij de focus ligt op effectief en efficiënt grondstoffengebruik. De software bestaat uit een bundeling van praktisch toepasbare tools en methodieken die mogelijk maken om inzicht te krijgen, hergebruik van materialen bevorderen, materialen te verhandelen, te ontwerpen met bestaande materialen, resultaten te analyseren/rapporten en duurzaamheid meetbaar te maken. Op deze manier geven we niet alleen circulariteit een flinke boost, maar óók de groei en winst van uw organisatie.

MAAK
CIRCULARITEIT

CONCREET.