Nederland staat voor de transitie naar een circulaire economie. En dat is een behoorlijke opgave! Met landelijke gestelde doelen


streven we 50% minder primair grondstofverbruik in 2030, en een volledig circulaire economie in 2050. Deze transitie geldt natuurlijk ook voor de bouwsector, waar de omslag van lineair naar circulair van drastische omvang is. Onze huidige bouw in Nederland is nu namelijk maar voor 3% circulair te noemen.

Zoomen we verder in op Parkstad, dan zien we dat deze regio tevens kampt met problemen door krimp die exceptioneel voor Nederlandse begrippen. Binnen een unieke en omvangrijke transformatieopgave en herstructurering, willen we dus ook de transitie naar een circulaire economie versnellen.

De enorme sloopopgave (10.000 woningen en 150.000 m2 winkel- en utiliteitsoppervlakte) voor de komende jaren en de uitgesproken ambitie om de bestaande woningvoorraad te verduurzamen is een uitgelezen kans om de vrijkomende sloopmaterialen in te zetten – op een circulaire wijze – om het bestaande vastgoed te verduurzamen. Op dit moment is echter niet inzichtelijk welke materiaalstromen vrij gaan komen, wat het hergebruik- en recyclingpotentieel is, en welke milieu impact er vermeden kan worden middels circulaire verwerking van deze materialen. Daarom Re Use Matrials heeft middels vastgoed informatiesysteem Cirdax en in samenwerking met Zuyd Hogeschool en Humble Buildings van 9.113 woningen en 150.000 m2 winkel- en utiliteitsoppervlakte in de regio Parkstad in kaart gebracht hoeveel grondstoffen er vrijkomen, en hoeveel CO2 en energie er bespaard kan worden als deze grondstoffen worden hergebruikt.

De resultaten van dit onderzoek zijn gevisualiseerd in onderstaande Sankey diagrammen en te lezen in het gratis te downloaden whitepaper. Met de resultaten in deze whitepaper kunnen beleidsmakers en actoren in de bouwkolom gericht werken aan het maximaliseren van het hergebruik van bouwcomponenten en materialen en zo bijdragen aan onze klimaatdoelstellingen.