Blockchain certificaten. Gebouwen bevatten veel waardevolle materialen. Cirdax gebruikt de Blockchain technologie om onveranderbaar te registreren wie de eigenaar is van de materialen én wat deze waard zijn. Door deze informatie vast te leggen in een verhandelbaar certificaat, kan de waarde van materialen in een eerder stadium (ver voor sloop) liquide worden gemaakt. Het resultaat: vrije geldstromen die nieuwe investeringen mogelijk maken.

IN ONTWIKKELING

Inventarisatie app

INVENTARISATIE
APP

MATERIAAL PASPOORTEN

PERFORMANCE DASHBOARD

ANALYSE CENTRUM

(BIM) DESIGN TOOL

Inventarisatie app

LIFECYCLE MANAGER

BEHEER & ONDERHOUD

MATERIALEN MARKTPLAATS

BLOCKCHAIN CERTIFICATEN

SOCIAL RETURN TOOL