MATERIALEN MARKTPLAATS

Wanneer een pand op korte termijn gesloopt wordt, maakt de online Materialen Marktplaats het mogelijk om – al voorafgaand aan sloop – materialen die hergebruikt kunnen worden te verhandelen. Het is een openbaar portaal dat te vergelijken is met webshops als marktplaats.nl, waarbij vraag en aanbod samenkomen. Van houten balken tot sanitair en van dakpannen tot brandkasten. De online marktplaats hanteert een unieke werkwijze waarbij de materialen bij verkoop zorgvuldig uit het gebouw worden gedemonteerd en door de koper worden opgehaald. Dit maakt extra transport en externe opslag overbodig, waardoor de prijs én belasting voor het milieu zo laag mogelijk blijft. De Materialen Marktplaats maakt circulariteit tastbaar en functioneert daardoor niet alleen als verhandelingsplaats die de verkoopratio verhoogt, maar ook als een waardevolle bewustwordingstool.

Inventarisatie app

INVENTARISATIE
APP

MATERIAAL PASPOORTEN

PERFORMANCE DASHBOARD

3D DIGITAL
TWIN

(BIM) DESIGN TOOL

Inventarisatie app

LIFECYCLE MANAGER

BEHEER & ONDERHOUD

MATERIALEN MARKTPLAATS

CO2 BALANS CALCULATOR

SOCIAL RETURN TOOL