MATERIAAL CO2

Materiaal Co2 paspoort geeft materialen identiteit. Deze identiteit wordt bepaald door het toekennen van een aantal unieke eigenschappen, waaronder de kwaliteit, kwantiteit, afmeting, kleur, recyclebaarheid en demontabelbaarheid van een materiaal. De tool Materiaal Paspoorten maakt de identificatie en de waardering van materialen op ieder gewenst (vastgoed)niveau inzichtelijk: op product-, ruimte- en gebouwniveau. Deze verzameling van paspoorten geeft bouwwerken meer waarde, doordat ze het repareren of terugwinnen van materialen tijdens renovatie respectievelijk sloop eenvoudig maken. Alle materiaal paspoorten zijn volgens NL/SfB standaarden gecodeerd en worden automatisch gegenereerd en opgeslagen in Cirdax, waardoor de informatie altijd beschikbaar en actueel is.

Het genereren van materiaal paspoorten is mogelijk voor zowel bestaande gebouwen als voor nieuwbouw.

Materiaal Co2 paspoorten hebben de kracht om inzichtelijk te maken welke gebouwen écht circulair en gezond zijn. Op dit moment zijn dergelijke identiteitsbewijzen voor bouwstoffen nog niet verplicht, maar daar komt in de toekomst wellicht verandering in.

Belangrijk is om niet meer aan het einde van het proces data te verzamelen, maar dit in een vroeg stadium te doen. Daarom is er een gestandaardiseerd materialen paspoort nodig op het productniveau. Vervolgens kunnen we data gaan ‘stapelen’ tot gebouwniveau.

Vaak is niet het doel om iedere schroef en spijker te definiëren. Een uitgangspunt voor de gebouw eigenaar is om vooral de materialen met de meeste impact in het paspoort onder te brengen. Bijvoorbeeld snel circulerende materialen of materialen met een gezondheidsimpact. ”Het gaat erom dat we datastromen op gang brengen die de positieve eigenschappen van materialen duiden. Dan wordt een element dat niet-giftig en gezonde eigenschappen heeft ook meer waard.” Dat geeft vervolgens een incentive voor leveranciers om verder te investeren in research en ontwikkelingen.

Om hergebruik op materiaal-, product-, element- en gebouwniveau te bevorderen worden paspoorten binnen de bouwsector gezien als een belangrijk middel om te komen tot een circulaire bouw. Digitale representaties van objecten in de bouw kunnen vergelijken en uitwisselen is essentieel voor een circulaire bouwwereld. Paspoorten moeten dan ook vergelijkbaar en uitwisselbaar zijn. Om eenduidigheid en uniformiteit in de sector te waarborgen is het van belang dat ieder dezelfde vaktermen gebruikt en dezelfde taal spreekt wanneer het gaat over data.

Grondstoffen zijn maar zelden in natuurlijke toestand in producten verwerkt: in vrijwel alle gevallen is er sprake van homogeen samengestelde materialen. Deze samengestelde materialen moeten eerst gescheiden worden in basismaterialen die vervolgens rechtstreeks (of na een verdere bewerking) kunnen worden heringezet in het productieproces. Het beste instrument om grondstoffen herkenbaar en (dus) efficiënt en breed herinzetbaar te maken is om elk product te voorzien van een grondstoffenpaspoort.

Inventarisatie app

INVENTARISATIE
APP

MATERIAAL PASPOORTEN

PERFORMANCE DASHBOARD

3D DIGITAL
TWIN

(BIM) DESIGN TOOL

Inventarisatie app

LIFECYCLE MANAGER

BEHEER & ONDERHOUD

MATERIALEN MARKTPLAATS

CO2 BALANS CALCULATOR

SOCIAL RETURN TOOL